Ammoniet

Een uitgestorven onderklasse van de inktvissen. Het waren zeedieren die wereldwijd in groten getale voorkwamen in het laat-Paleozoïcum en gedurende het gehele Mesozoïcum. Ze worden [...]

Vuursteen

Vuursteen, of keisteen, ook silex of flint (“flinterdun”). Het gesteente wordt Vuursteen genoemd omdat een slag met een stuk Vuursteen op een stuk ijzer of Pyriet kan resulteren in vonken.

page 1 of 3