Doggerland

Doordat wereldwijd veel water als gletsjerijs en ijskappen lag opgeslagen gedurende de Pleistocene ijstijden lag de Noordzee grotendeels droog. Op het hoogtepunt van de laatste ijstijd [...]

page 1 of 2