Giften aan stichting Dudley’s Heritage Foundation

Eenmalige gift in geld:

Wanneer u eenmalig of incidenteel een financiële gift wilt doen aan de stichting Dudley’s Heritage Foundation, kunnen deze giften op het fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van uw inkomen. Om de maximale aftrekpost te bereiken, kunnen de giften aan verschillende ANBI-instellingen bij elkaar worden opgeteld.

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften:

  • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  • De stichting u geen tegenprestatie levert voor de gift, een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.

Periodieke gift in geld:

Wilt u de stichting Dudley’s Heritage Foundation gedurende een langere tijd financieel ondersteunen?

Gebruik het formulier “Periodieke giften” om de overeenkomst vast te leggen, als u minimaal vijf jaar lang een gift in geld wilt doen aan de stichting. Dan weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Het formulier is voor de meeste situaties geschikt, het bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de stichting Dudley’s Heritage Foundation. U hoeft het formulier niet naar de Belastingdienst te versturen. Als alles is ingevuld, moet u de overeenkomst wel goed bewaren voor uw eigen administratie. Als de Belastingdienst uw aangifte gaat controleren, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:

  • U de gift hebt laten vastleggen via een overeenkomst of de notaris.
  • U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de stichting die in de schriftelijke overeenkomst
  • of notariële akte wordt genoemd.
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde stichting.
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • De stichting u geen tegenprestatie levert voor de gift, een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

Goed om te weten:

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu kiezen of u de periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Dudley’s Heritage Foundation of de notaris wilt vastleggen.

Betalingsvolmacht:

Wilt u dat uw periodieke giften automatisch naar de Stichting Dudley’s Heritage Foundation wordt overgemaakt?

Dan kunt u het formulier “Betalingsvolmacht” gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de Stichting verstuurt, geeft u de stichting Dudley’s Heritage Foundation toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

ANBI status:

Stichting Dudley’s Heritage Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Er hoeft door de stichting over uw giften dus géén belasting te worden betaald. Contoleer onze ANBI status.