Nalaten aan stichting Dudley’s Heritage Foundation

Nalatenschap:

We worden ouder, medische voorzieningen, levensomstandigheden en welvaart zijn de afgelopen decennia enorm verbeterd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons allemaal, maar vroeg of laat kan er toch een moment komen, dat de vraag rijst: wat gaat er met mijn nalatenschap gebeuren als ik er niet meer ben? Nadenken over een testament is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Zelf bepalen wat er met een erfenis gebeurt kan uitsluitend via een testament, anders bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Maar het is een geruststellend idee te weten dat de verdeling van een nalatenschap van tevoren goed geregeld is. Overweegt u stichting Dudley’s Heritage Foundation in uw testament op te nemen, dan willen wij graag contact met u opnemen. Dank zijn we verschuldigd aan hen, die al eerder een dergelijk besluit genomen hebben. Graag houden we een ieder, als hij of zij dit op prijs stelt, op de hoogte van onze activiteiten.

Testament:

Het nalaten van een geldbedrag of een natuurhistorische collectie is voor sommige mensen een bijzondere manier om ons museum te steunen. In uw testament kunt u stichting Dudley’s Heritage Foundation aanwijzen als erfgenaam van een geldbedrag of (een deel van) uw collectie. Omdat het erfrecht geen makkelijke materie is en er veel lastige juridische begrippen in voorkomen, kunt u zich het beste laten adviseren door een notaris. De notaris kan dan uw persoonlijke wensen vastleggen in een notariële akte. Met een testamentaire vermaking houdt u zelf de regie over wat er gebeurt met uw bezittingen als u overlijdt. Heeft u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept.

Legaat:

Ook kunt u uw collectie of geldbedrag aan de stichting Dudley’s Heritage Foundation nalaten met een legaat. De stichting wordt dan legataris. Een legataris heeft niet dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris. U wijst zelf een legataris aan in uw testament. Zorg ervoor dat duidelijk is dat onze stichting de ontvanger is en wat u precies wilt geven aan de stichting. Een legaat wordt evenals een testamentaire vermaking vaak met de eigen notaris besproken en in orde gemaakt.

Codicil:

Een codicil is een vorm van testament. In een codicil kunt u onder andere een legaat van bepaalde goederen opnemen. U kunt echter niet zo veel regelen via een codicil als met een testament. Geld, waardevolle of duurdere goederen bijvoorbeeld, zijn niet met een codicil te legateren. Een codicil moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het codicil moet handgeschreven zijn, voorzien van een datum en uw handtekening. Als het codicil uit meer bladzijden bestaat, kunt u het beste elke pagina afzonderlijk nog eens voorzien van paraaf of handtekening. Een codicil wordt niet geregistreerd als u dat niet apart laat doen. Ook een gedrukt of getypt codicil is niet rechtsgeldig!

Let op!  Er mag aan de testamentaire vermaking of het legaat geen enkele opdracht zijn verbonden!

ANBI status:

Stichting Dudley’s Heritage Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten. Er hoeft door onze stichting over uw nalatenschap dus géén belasting te worden betaald. Contoleer onze ANBI status.

Tot slot:

Voorkom misverstanden, let er goed op dat de stichting als erfgenaam in uw testament, legaat of codicil, na uw overlijden de juiste naam heeft, vermeld ook het Kamer van Koophandel nummer van de stichting. Tevens van belang is de vermelding van de plaats waar de stichting statutair gevestigd is.

De juiste gegevens zijn:

  • stichting Dudley’s Heritage Foundation
  • Statutair gevestigd te Geldermalsen
  • Het postadres van de stichting is Rijksstraatweg 10  –  4197 BC te Buurmalsen
  • Kamer van Koophandel nummer: 41181369
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 821400678 (RSIN)
  • Bankrekening van de stichting: NL62 RABO 0174954638
  • Museum de Oersprong is gevestigd aan de Waalbandijk 12  –  4181 AN te Waardenburg
  • Het museum is onderdeel van de stichting Dudley’s Heritage Foundation
  • Websiteadres: Museum de Oersprong·nl
  • Emailadres: Info@Museum de Oersprong·nl

Informative website’s: