Schenkingen aan Museum de Oersprong

Natuurhistorische object(en) schenken:

De voornamelijk uit Fossielen bestaande collectie van natuurhistorisch museum de “Oersprong” heeft inmiddels een behoorlijke omvang bereikt. We blijven echter op zoek naar meer objecten, die onze collectie kunnen completeren.Wilt u één of meer objecten, of misschien wel uw complete privé collectie schenken aan het museum, dan kunt contact opnemen met: Hans Piek (voorzitter van de stichting). Telefoon: 06 230 90 690 of via e-mail: info@museumdeoersprong·nl

Om uw aanbieding in behandeling te nemen verzoeken wij u als u kiest voor een email een digitale foto van het materiaal en zoveel mogelijk informatie hierover mee te sturen. Denk daarbij aan benaming, ouderdom, land van herkomst en vindplaats.

Naar aanleiding van dit contact wordt afgewogen of de schenking wel op zijn plaats is in museum de “Oersprong“. Voornaamste selectiecriteria zijn: voegt het iets toe aan de huidige collectie en is het materiaal in goede staat.

Als de aangeboden object(en) niet aan bovengenoemde eisen voldoen en derhalve niet in onze collectie passen zijn wij gaarne bereid u van advies te dienen wat betreft mogelijke andere instellingen die wel belangstelling zouden kunnen hebben.

Papieren objecten schenken:

Het betreft hier boeken, tijdschriften, geologische en topografische kaarten. Zulke aanwinsten kunnen onderdeel worden van de museumbibliotheek, die voor bezoekers van het museum tijdens openingsuren toegankelijk is.

Divers materiaal schenken:

Foto’s, negatieven, DVD’s, een slijpmachine of prepareermateriaal kunnen, mits in goede staat voor ons museum van belang zijn.